Kontaktní adresy společnosti

Předseda: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel.: 221 951 819
fax: 224 919 704
e-mail: mikes@natur.cuni.cz
Tajemník: Doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel.: 221 951 842
fax: 224 919 704
e-mail: ivan.cepicka@centrum.cz
Hospodář: RNDr. Iveta Hodová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel.: 549 495 145
e-mail: hodova@sci.muni.cz
Redakce Zpráv ČPS: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
e-mail: kolarova2011@gmail.com


Protozoologická sekce:Doc. RNDr. Vladimír Hampl, Ph.D.
vlada@natur.cuni.cz
Helmintologická sekce:RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
mikes@natur.cuni.cz
Sekce lékařské parazitologie:RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
fajfrlik@fnplzen.cz

Česká parazitologická společnost se připojila na Facebook.


Dotazy na téma parazitologie: dotazy@parazitologie.cz


Copyright © 2002-2020 Česká parazitologická společnost
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz

Reklama systému MEDIMA.cz
Česky
English
Helmintologická sekce
Protozoologická sekce
Sekce lékařské parazitologie