Členské příspěvky

POZOR:
s platností od roku 2011 jsou sníženy členské příspěvky pro seniory

Roční členský příspěvek činí:
50,- Kč pro seniory, kteří v daném roce dosáhnou věku 65 let
250,- Kč pro všechny ostatní řádné členy

Platba členských příspěvků je zodpovědností každého člena. Složenky pro platby nebudou nadále rozesílány (jejich tiskopisy jsou pro zájemce k dispozici na každé poště).

Členský příspěvek lze uhradit v hotovosti pověřeným členům výboru na pravidelných akcích pořádaných ČPS, tedy na Helmintologických dnech, Jírovcových protozoologických dnech a jednou za 2 roky na Setkání sekce lékařské parazitologie a Česko-slovenských či Slovensko-českých parazitologických dnech.

Členské příspěvky lze též hradit přímým bankovním převodem na účet ČPS nebo složenkou typu A, rovněž pouze na účet ČPS:

Sídlo společnosti: Česká parazitologická společnost
Katedra parazitologie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Číslo účtu: Česká spořitelna 0213421319/0800
VS: Jako variabilní symbol, prosím, uveďte číslo své členské legitimace, které naleznete v seznamu členů (www.parazitologie.cz/seznam-clenu.php) nebo na vaší členské legitimaci.
Jen tak bude moci být Vaše platba identifikována !!!

Žádáme všechny členy, aby si svou platební morálku zkontrolovali v seznamu členů na výše uvedené webové adrese a případné nedoplatky neprodleně uhradili včetně příspěvků na letošní rok !!!

Členům, kteří nezaplatili ve dvou po sobě jdoucích letech členské příspěvky, je ukončováno členství na základě platných Stanov ČPS !!!

Upozorňujeme, že dle stanov se žadatel o členství stává členem ČPS až po zaplacení členského příspěvku !!!

Libor Mikeš


Copyright © 2002-2021 Česká parazitologická společnost
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz

Reklama systému MEDIMA.cz
Česky
English
Helmintologická sekce
Protozoologická sekce
Sekce lékařské parazitologie