30. Jírovcovy protozoologické dny

 

Protozoologická  sekce

České parazitologické společnosti

 

Pec pod Sněžkou

25.-28. dubna 2000

 

Sponzoruje:  

 


Základní informace

Termín: 25.-28. 4. 2000

Místo konání: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

Adresa: Výukové a výcvikové středisko UK Praha (bývalý VAK)

Konferenční poplatek: 250 Kč, studenti 125 Kč

 

Odborné příspěvky: rozsah referátu je 20 minut, z toho 5 minut na diskusi. K dispozici bude diaprojektor a meotar.

Abstrakty: vybrané budou zveřejněny v Journal of Eukaryotic Microbiology.

 

PROGRAM

25.4.

16

příjezd, registrace

 

18

večeře

26.5.

8.00

snídaně

 

9.00

Lukeš J., Broučková M., Maslov D.A. Cytochromoxidázová podjednotka IV u Leishmania tarentolae: příprava knock-outu

 

9.20

Kodedová I., Avliyakulov N., Lukeš J.

Topoisomerasa II u Bodo saltans

 

9.40

Zíková A., Štolba P., Jirků M., Lukeš J. Struktura kinetoplastové DNA u bodonidů Cruzella a Dimastigella

 

10.00

Votýpka J., Svobodová M., Volf P., Lukeš J. Struktura kinetoplastové DNA u trypanosom ptáků a jejich vektorů

 

10.20

přestávka

 

10.50

Vanáčová Š., Tschudi C., Ullu E., Tachezy J. Resistence RNA polymeráz k  -amanitinu - evoluční homologie?

 

11.10

Kišidayová S., Lauková A. Effect of bacteriocin nizin on the cultures of some rumen ciliates

 

11.30

Janisch R. Mikrotubuly v průběhu dělení a reprodukce Paramecium

 

11.50

Tesařová P., Nohýnková E. Tubuliny giardií a jejich modifikace

 

12.30

oběd

 

14.00

Oborník M., Jirků M., Koudela B., Vávra J., Lukeš J.

Apikoplast u gregariny nebo ne?

 

14.20

Modrý D., Volf J., Šlapeta J.R., Ditrich O. Kokcidie u slimáků: fakt nebo fikce?

 

14.40

Modrý D., Volf J., Šlapeta J.R. Poznámky k taxonomii rodu Isospora

 

15.00

Koudela B. Neobvyklá střevní kokcídie u africké myši Lemniscomys barbatus

 

15.20

přestávka

 

15.50

Volf J., Modrý D., Koudela B. Úloha hlodavců při přenosu Caryospora kutzeri

 

16.10

Šlapeta J.R., Modrý D., Koudela B., Votýpka J. Kokcidie rodu Sarcocystis u afrických zmijí

 

16.30

Havlíček J., Kodym P., Malý M., Šmahel Z., Flegr J. Zvýšená prevalence latentní toxoplasmosy u obětí dopravních nehod na území Prahy

 

16.50

přestávka

 

17.20

Stejskal F., Zhu G., Keithly S. Fuze genu pro pyruvát:ferredoxin oxidoreduktázu a cytochrom P450 reduktázu u Cryptosporidium parvum

 

17.40

Ditrich O. Infekctivita jednotlivých genotypů C. parvum pro různé druhy hostitelů

 

18.00

Dudgeon M., Hajdůšek O., Ditrich O. Genotypic analysis and infectivity of Cryptosporidium isolated from horses in the Czech Republic

 

18.30

večeře

 

20.00

protozoologická sekce

27.4.

8.00

snídaně

 

9.00

Hampl V., Čepička I., Tachezy J., Flegr J. Příbuzenské vztahy bičíkovců rodu Monocercomonas z různých hostitelů

 

9.20

Suchan P., Hirt R., Coombs G.H. Thioredoxinový antioxidační systém u Trichomonas vaginalis

 

9.40

Kutišová K., Tachezy J., Kulda J. Lidské tetratrichomonády aneb co se děje dál

 

10.00

přestávka

 

10.40

Vaňáčová Š., Rasoloson D., Hrdý I., Rázga J., Tachezy J., Kulda J. Molekulární podstata rezistence k metronidazolu u Trichomonas vaginalis   

 

11.00

Rasoloson D.N., Tomková E., Tachezy J., Kulda J., Cammack R. Zvýšená citlivost ke kyslíku u kmenů Trichomonas vaginalis rezistentních k metronidazolu

 

11.20

Čepička I., Hampl V., Kulda J., Flegr J. Výskyt parazitických bičíkovců v zoologických zahradách

 

12.00

oběd

 

14.00

Veverková M. Experimentální infekce ryb vybranými klony Acanthamoeba sp.

 

14.20

Kyselová I. Determinace naeglerií izolovaných z orgánů sladkovodních ryb

 

14.40

Dyková I., Lom J., Veverková M., Fiala I. Histofágní nálevníci cizopasící u ryb

 

15.00

Fiala I. Protozoa a myxosporea cizopasící u Clarias angolensis (Siluriformes)  

 

15.20

přestávka

 

16.00

Koudela B., Vávra J., Moura H., Visvesvara G.S. Experimentální infekce SCID myší mikrosporidií Nosema algerae izolované z rohovky člověka

 

16.20

Braunfuchsová P., Salát J. Imunitní odpověď hostitele na infekci Encephalitozoon cuniculi

 

16.40

Braunfuchsová P. Cytokinová odpověď hostitele na infekci Encephalitozoon cuniculi

 

18.00

večeře

 

20.00

vyhlášení nejlepšího studentského příspěvku

28.4.

8.00

snídaně

 

 

odjezd

 

Seznam přihlášených

 

Pavlína Braunfuchsová

Ivan Čepička

Oleg Ditrich

David Doležel

Iva Dyková

Ivan Fiala

Jana Fišáková

Jaroslav Flegr

Ondřej Hajdušek

Vladimír Hampl

Jan Havlíček

Lada Hůrková

Roman Janisch

Svetlana Kišidayová

Ivana Kodedová

Petr Kodym

Břetislav Koudela

Jaroslav Kulda

Kateřina Kutišová

Iveta Kyselová

Julius Lukeš

David Modrý

Jana Nezvalová

Eva Nohýnková

Miroslav Oborník

Jitka Pecková

Gabriela Půžová

Dominique Rasoloson Norovololona

Jiří Salát

Jana Severinová

František Stejskal

Pavel Suchan

Milena Svobodová

Barbora Šebestová