31. Jírovcovy protozoologické dny

 

Protozoologická  sekce

České parazitologické společnosti

 

Prudká

23.-27. dubna 2001  

 

Sponzoruje

 

 

Základní informace

Termín:                         23. – 27. dubna 2001

Místo konání:                Rekreační středisko Prudká, 592 61 Doubravník

Konferenční poplatek:   250, Kč, studenti 125,- Kč

 

Přednášky:    rozsah přednášky je 20 minut, z toho 5 minut na diskusi, k dispozici bude dataprojektor, diaprojektor a zpětný projektor

 Abstrakty:      vybrané příspěvky budou zveřejněny v elektronické i tištěné podobě v Journal of Eukaryotic Microbiology.

PROGRAM

Den

hodina

Činnost/přednáška

Po 23.4.

16,00

Začátek registrace

 

18,00

Večeře

 

22,00

Konec registrace

Út 24.4.

8,00

Snídaně

 

9,30

Zahájení

 

9,40

Janish R. : Mikrotubuly v průběhu dělení jader a reprodukce Paramecium

 

10,00

Koutná M., Janish R., Reakce mirkotubulů na účinky nízkovýkonného laseru

 

10,20

Přestávka

 

10,50

Salát J., Branfuchsová P., Kopecký J.: Využití adoptivních přenosů při studiu mikrosporidiové infekce

 

11,10

Licková K.: Příspěvek  k objasnění imunitní odpovědi myších peritoneálních makrofágů na interakci s mikrosporidiemi Encephalitozoon cuniculi a E. intestinalis in vitro

 

11,30

Sak B. : Příspěvek  k objasnění dílčích imunitních mechanismů na infekci mikrosporidií pomocí nově připravené monoklonální protilátky proti Encephalitozoon cuniculi.

 

11,50

Dyková I., Fiala I.: Nový druh rodu Kudoa Meglitsch, 1947

 

12,30

Oběd

 

14,00

Doležal P., Hrdý I.: Cytosolický jablečný enzym prvoka Trichomonas vaginalis

 

14,20

Čepička I., Hampl V., Kulda J., Flégr J.: Nové druhy trichomonád ze zvířat zoologických zahrad

 

14,40

Čepička I., Kutišová K., Flégr J.: Tetratrichomonas gallinarum – polymorfismus a možná patogenita

 

15,00

Hampl V., Čepička I., Tachezy J., Kulda J., Flégr J.: Fylogenetické postavení bičíkovců rodu Monocercomonas  z různých hostitelů

 

15,20

Přestávka

 

15,50

Kutišová K., Král. J., Tachezy J.: Letmý pohled na chromozómy trichomonád

 

16,10

Ježková-Vaňáčová Š. , Edgcomb V., Nöel C., Wintjens R., Tachezy J.: Exprese genů pro fumarázu u různých druhů trichomonád

 

16,30

Varga V., Thalhammer T., Duchēne M., Tachezy J.: Cyklofiliny Trichomonas vaginalis

 

16,50

Šedinová J., Ey P., Kulda J.: Využití RAPD metody ke studiu polymorfismu giardií

 

17,10

Tesařová P., Nohýnková E.: Nový paraflagelarni protein Giardia intestinalis.

 

18,00

Večeře

 

20,00

Protozoologická sekce

Stř 25.4.

8,00

Snídaně

 

9,00

Lukeš J. , Jirků M., Votýpka J.: Interference RNA u trypanosom

 

9,20

Vondrušková E., Zíková A., Lukeš J.: Interference RNA guide RNA-binding proteinů u T. brucei

 

9,40

Kyselová I., Lukeš J.: Respirace u T.brucei

 

10,00

Přestávka

 

10,30

Votýpka J. , Svobodová M., Volf P.: Vývoj ptačích trypanosom v přirozeném přenašeči

 

10,50

Svobodová M., Volf P.: Flebotomové v Turecku a v laboratoři-netradiční přenos kožní leishmaniósy

 

11,15

Zia M., Amiri M.L., Jalili N. A.: Leishmanióza v severnom Afganistane" autori:

 

12,00

Oběd

 

13,00

Pěší výlet na Veselský chlum - Lomnice

 

16,30

Doprava autobusem Lomnice-Černá Hora

 

17,00

Exkurze pivovaru Černá Hora

 

20,00

Návrat autobusem do Prudké

Čtv 26.4.

8,00

Snídaně

 

9,00

Kvičerová J., Ptáčková P, Modrý D.: Infekce hostitele jednou oocystou – základní metoda taxonomického studia monoxenních kokcidií

 

9, 20

Jirků M., Veselý, M., Modrý, D.: Kokcidie rodu Eimeria u našich ”hnědých” skokanů

 

9,40

Koudela B., Modrý D.: Nový druh (rod) kokcidie u myši páskované (Lemniscomys barbarus)

 

10,00

Severinová J., Šebestová B., Ditrich O.: Kryptosporidie psů a koček

 

10,30

Hůrková L., Hajdušek, O., Modrý, D. : Biologie a patogenita izolátu Cryptosporidium muris z burunduků

 

10,45

Přestávka

 

11,15

Šlapeta J.R., Modrý D., Votýpka J., Jirků M., Lukeš J., Koudela B. : Kokcidie rodu Sarcocystis u zmijí z tropické Afriky - II.

 

11,35

Modrý D, Šlapeta J.R., Votýpka J., Jirků M., Kyselová I., Lukeš J.: Polyfyletický původ kokcidií čeledi Eimeriidae

 

12,00

Oběd

 

14,00

Oborník M.: Evoluce apicoplastu a genový transfer

 

14,20

Sedlák K.: Toxoplazmóza turovitých (Bovidae) chaovaných v zoologických zahradách

 

14,40

Havlíček J., Klose J., Preiss M., Kodym P., Flégr J.: Vliv latentní toxoplazmózy na motorickou výkonnost vojáků základní služby

 

15,00

Václavek P., Koudela B.:  Neosporóza u  zmetalek v ČR

 

15,20

Vyhlášení nejlepšího studentského příspěvku a slavnostní zakončení

 

18,00

Večeře

Pá 27.4.

8,00

Snídaně

 

 

Odjezd

 

 

Seznam přihlášených

Jméno                                                 e-mail/adresa

1.   Boháčová Lenka                         bohacova@paru.cas.cz

2.   Branfuchsová Pavlína                   pavlina@paru.cas.cz

3.   Čepička Ivan                               cepicka@natur.cuni.cz

4.   Doležal Pavel                              dolac@natur.cuni.cz

5.   Doležel David                              koala@paru.cas.cz

6.   Dvořák Vít                                  icejumper@seznam.cz

7.   Dyková Iva                                 iva@paru.cas.cz

8.   Fiala Ivan                                    fiala@paru.cas.cz

9.   Falc Tomáš                                 Frágnerova 1, 160 00 Praha 6

10.Hajdušek Ondřej                        hajdus@paru.cas.cz

11.Hampl Vladimír                           vlada@natur.cuni.cz

12.Hůrková Lada                             hurkoval@vfu.cz

13.Havlíček Jan                                havel@natur.cuni.cz

14.Hrdý Ivan                                    hrdy@cesnet.cz

15.Janish Roman                              rjanish@med.muni.cz

16.Ježková-Vaňáčová Štěpánka      vanacova@mail.natur.cuni.cz

17.Jirků Miloň                                 miloslav.jirku@seznam.cz

18.Nasir Jalili                                  jalili@fmed.uniba.sk

19.Kolísko Martin                           martin.kolisko@seznam.cz

20.Koudela Břetislav                       koudelab@vfu.cz, koudela@paru.cas.cz

21.Koutná Markéta                        Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno

22.Kvičerová Jana                          kvicerovaj@vfu.cz

23.Kutišová Kateřina                      kutisova@natur.cuni.cz

24.Kulda Jaroslav                           kulda@natur.cuni.cz

25.Kyselová Iveta                           kyselova@paru.cas.cz

26.Licková Kamila                          kamka@paru.cas.cz

27.Lukeš Julius                                jula@paru.cas.cz

28.Modrý David                              modryd@vfu.cz

29.Nohýnková Eva                          enohy@lf1.cuni.cz

30.Oborník Miroslav                       oborník@paru.cas.cz

31.Pařezová Markéta                      PřF UK, Viničná 7 128 44 Praha 2

32.Pecková Jitka                             jpeck@seznam.cz

33.Sak Bohumil                               casio@paru.cas.cz

34.Salát Jiří                                      george@paru.cas.cz

35.Sedlák Kamil                              sedlakk@post.cz

36.Severinová Jana                         jan@tixbf.jsu.cz

37.Svobodová Milena                     milena@natur.cuni.cz

38.Šebestová Barbora                   bara.sebestova@centrum.cz

39.Šedinová Jitka                            jitased@yahoo.co.uk

40.Šlapeta R. Jan                            slapetaj@vfu.cz

41.Šmíd Ondřej                              osmid@hotmail.com

42.Šuťák Róbert                             rsutak@yahoo.com

43.Tachezy Jan                               tachezy@natur.cuni.cz

44.Tesařová Pavla                          ptesa@lf1.cuni.cz

45.Václavek Petr                            vaclavekp@vfu.cz

46.Valkoun Antonín                        valkoun@klinlab.cz

47.Varga Vladimír                           vladova2@hotmail.com

48.Veverková Marie                       veverka@paru.cas.cz

49.Vondrušková Eva                       vondrus@paru.cas.cz

50.Vostálová Eva                            vostalovae@vfu.cz

51.Votýpka Jan                               vapid@natur.cuni.cz

52.Vrlík Martin                                mavr@post.cz