32. Jírovcovy protozoologické dny

Kunín 8. - 12. dubna 2002

Výlet do Štramberka a exkurse s panem P. Pavlíkem

Uspokojování atavistického sběračského pudu

v lomu "Dolní Vápenka"

     A co jsme našli?

 

Nashledanou příště !