35. Jírovcovy protozoologické dny

Protozoologická sekce ČPS

Nové Hrady, 2.-6. května 2005

Brožurka PDF

35. Jírovcovy protozoologické dny, každoročně pořádané Protozoologickou sekcí České parazitologické společnosti, se budou letos konat v Nových Hradech v Jižních Čechách. 

Prostory pro ubytování, stravování i samotnou konferenci se nalézají na jednom místě, a to v  Akademickém a univerzitním centru Nové Hrady.

 


Zájemce  z řad  vědeckých pracovníků, pedagogů, studentů a přátel Protozoologické sekce, kteří jsou vítanými  účastníky této konference, vyzýváme o zaslání závazné přihlášky nejpozději do 25.3.2005. Jednotlivé tematicky rozdělené  sekce se budou zabývat molekulární biologií protozoí, jejich buněčnou biologií, biodiverzitou, taxonomií a fylogenezí, patogenním působením parazitických prvoků na hostitele a dalšími aspekty jejich života. Stejně jako loni bude část programu věnována i přenašečům protozoálních onemocnění.

 

 

Ubytování:

Ubytování je zajištěno přímo na zámku v prostorech Akademického a univerzitního centra. Cena za ubytování je 150,- Kč na osobu a noc. Pokoje jsou po dvou, sociální zařízeni je společné (zvlášť muži a ženy). Je možné si zarezervovat luxusní apartmány (kuchyňka, sociální zařízení), nicméně cena je poměrně vysoká (700-1000 Kč).

 

Stravování:

Stravování je zajištěno na místní faře. Snídaně za 35,-Kč, obědy za 65,- Kč a večeře také za 65,- Kč.

 

Konferenční poplatek:

Konferenční poplatek činí opět 250 Kč. Studentům s aktivní účastí je poplatek odpuštěn.

 

 

Studenti !

Česká parazitologická společnost  bude refundovat cestovní náklady studentům s aktivní účastí (přednášející, nebo hlavní autor posteru) a také studentům, kteří se účastní protozoologických dnů poprvé.

Výlohy spojené s aktivní účastí na konferenci budou hrazeny po předložení:

a)      správně vyplněného cestovního příkazu

b)      potvrzení o zaplacení (doprava, nocleh, strava)

c)      správně vyplněného formuláře dohody dle § 51 OZ (bude     k dispozici na místě)

Přednášky:

Rozsah přednášky je maximálně 15 minut plus 5 minut na diskusi. Pro vaši prezentaci bude k dispozici dataprojektor (PC-Win2000 a nižší, MS-PowerPoint, preferované medium s presentací je CD, nebo flash disk). V případě speciálních požadavků kontaktujte pořadatele. I letos proběhne soutěž o nejlepší studentský příspěvek (v kategorii pregraduální studenti a postgraduální studenti), který bude oceněn.

 

Postery:

Jelikož konferenční a vstupní sál je přímo ideální na výstavu posterů, bude tento rok zařazen i tento  způsob prezentace. Účastník si bude moct vybrat, jestli chce prezentovat formou posteru, nebo přednášky. Pouze v případě velkého zájmu o orální prezentaci, triumvirát ve složení Ivan Fiala, Alena Zíková a Vladimír Hampl rozhodne o převedení orální prezentace na poster. Autor bude dostatečně dopředu obeznámen. Studenti ať se nebojí, i poster je aktivní účast, ovšem student prezentující poster musí být první autor.

 

Abstrakta: 

Vybrané příspěvky budou zveřejněny, tak jako každý rok v elektronické i tištěné podobě v Journal of Eukaryotic Microbiology. Termín odevzdání (zaslání) abstraktu na adresu organizátorů (bonifac@paru.cas.cz) je

Požadovaný formát najdete v brožurce k letošním protozoologickým dnům. 

 

 

 

 

Mimokonferenční aktivity:  

 

Nové Hrady se nacházejí v překrásném prostředí Novohradských hor. 

Nekonečné množství procházek, výletů a tůr, ideální pro cyklistiku. 

Více informací získáte na www stránkých:

www.novehrady.cz, www.nove-hrady.cz

 

 

 

 


Sponzoři:

 

      

                      


Na Vaši účast na protozoologických dnech se těší pořadatelé

 

Alena Zíková, Vladimír Hampl a Ivan Fiala

 

Kontaktní adresa pořadatelů:

Alena Zíková

Parazitologický ústav AVČR a Biologická fakulta

Branišovská 31

České Budějovice 37005

Tel.: 38-7775439, nebo 38-7775416

Email: bonifac@paru.cas.cz