37. Jírovcovy protozoologické dny

Protozoologická sekce ČPS

Vranov nad Dyjí, 30. dubna - 4. května 2007

Brožurka PDF

 

 

37. Jírovcovy protozoologické dny, každoročně pořádané Protozoologickou sekcí České parazitologické společnosti, se budou letos konat ve Vranově nad Dyjí. 

 


Zájemce  z řad  vědeckých pracovníků, pedagogů, studentů a přátel Protozoologické sekce, kteří jsou vítanými  účastníky této konference, vyzýváme o zaslání závazné přihlášky nejpozději do 7.4.2006. Jednotlivé tematicky rozdělené  sekce se budou zabývat molekulární biologií protozoí, jejich buněčnou biologií, biodiverzitou, fylogenezí a systematikou, patogenním působením parazitických prvoků na hostitele a dalšími aspekty jejich života. Stejně jako v minulých letech bude část programu věnována i přenašečům protozoálních onemocnění.

 

 

Ubytování a stravování:

Přednášky budou probíhat ve vinárně restaurace Skleník, stravovat se budeme o patro výše v témže podniku a nocleh je zajištěn v hned vedle stojícím penzionu „M“.  

Nocleh činí 300 Kč a jídlo 200 Kč (snídaně 65 Kč + oběd 65 Kč + večeře 70 Kč). Pokud budete mít zájem o bezmasá vegetariánská jídla, nezapomeňte tohle vyznačit v přihlášce.

Na protodny si také s sebou můžete přivézt psa, či případně dalšího čtyřnohého mazlíka do velikosti bernardýna!!!

Konferenční poplatek:

Konferenční poplatek činí 250 Kč 

Studenti !

Česká parazitologická společnost  bude refundovat cestovní náklady studentům s aktivní účastí (přednášející, nebo hlavní autor posteru)

Výlohy spojené s aktivní účastí na konferenci budou hrazeny po předložení:

a)      správně vyplněného cestovního příkazu

b)      potvrzení o zaplacení (doprava, ubytování)

Položky za stravné se na cestovním příkaze nebudou vyplňovat, budou doplněny hospodářem ČPS podle aktuální finanční situace a po dohodě s organizátorem

c)      správně vyplněného formuláře dohody dle § 51 OZ (bude k dispozici na místě)

Dopravní spojení:

 

 

Přednášky:

Rozsah přednášky je maximálně 15 minut plus 5 minut na diskusi. Pro vaši prezentaci bude k dispozici dataprojektor (PC-WinXPa nižší, MS-PowerPoint, preferované medium s presentací je CD, nebo flash disk). V případě speciálních požadavků kontaktujte pořadatele. I letos proběhne soutěž o nejlepší studentský příspěvek (v kategorii pregraduální studenti a postgraduální studenti), který bude oceněn.

 

Postery:

 

 

The Journal of Eukaryotic Microbiology - Cover

Abstrakta: 

Vybrané příspěvky budou zveřejněny, tak jako každý rok, v elektronické i v tištěné podobě v časopise Journal of Eukaryotic Mikrobiology.

 

 

 

Mimokonferenční aktivity:

Společný výlet do blízkého a jedinečného Národního parku Podyjí, který zakončíme ve večerních hodinách návštěvou vinného sklípku a ochutnávkou jihomoravských vín.  

 

 


Sponzoři:

 

      

                      


 

Na Vaši účast na protozoologických dnech se těší pořadatelé

 

Martin Kamler, Ivan Fiala, Ivan Čepička

 

Kontaktní adresa pořadatelů:

Martin Kamler

Ústav parazitologie FVL VFU

Palackého 1-3

Brno, PSČ 612 42

Tel.: 541562270

Email: martan79@yahoo.com