38. Jírovcovy protozoologické dny

Protozoologická sekce ČPS

Jáchymov, 5. 9. května 2008

Brožurka PDF

 

 

38. Jírovcovy protozoologické dny, každoročně pořádané Protozoologickou sekcí České parazitologické společnosti, se budou letos konat v Jáchymově. 

 


Zájemce  z řad  vědeckých pracovníků, pedagogů, studentů a přátel Protozoologické sekce, kteří jsou vítanými  účastníky této konference, vyzýváme o zaslání závazné přihlášky nejpozději do     1. 4. 2008. Jednotlivé tematicky rozdělené  sekce se budou zabývat molekulární biologií protozoí, jejich buněčnou biologií, biodiverzitou, fylogenezí a systematikou, patogenním působením parazitických prvoků na hostitele a dalšími aspekty jejich života. Stejně jako v minulých letech bude část programu věnována i přenašečům protozoálních onemocnění.

 

Ubytování a stravování:

Celá akce proběhne v areálu sporthotelu Můstek cca 2 km od Jáchymova.

Nocleh se snídaní činí 360 Kč, oběd 55 Kč a večeře 55 Kč. Pokud budete mít zájem o bezmasá vegetariánská jídla, nezapomeňte tohle vyznačit v přihlášce.

Na protodny si také s sebou můžete přivézt psa, či případně dalšího čtyřnohého mazlíka do velikosti bernardýna!!!

Konferenční poplatek:

Pro nestudenty 250 Kč

Pro postgraduální studenty 100 Kč

Pro pregraduální studenty 0 Kč 

Studenti !

Česká parazitologická společnost  bude refundovat cestovní náklady pregraduálním studentům s aktivní účastí (přednášející, nebo hlavní autor posteru)

Výlohy spojené s aktivní účastí na konferenci budou hrazeny po předložení:

a)      správně vyplněného cestovního příkazu

b)      potvrzení o zaplacení (doprava, ubytování)

Položky za stravné se na cestovním příkaze nebudou vyplňovat, budou doplněny hospodářem ČPS podle aktuální finanční situace a po dohodě s organizátorem

c)      správně vyplněného formuláře dohody dle § 51 OZ (bude k dispozici na místě)

Dopravní spojení:

Bude upřesněno

  

Přednášky:

Rozsah přednášky je maximálně 15 minut plus 5 minut na diskusi. Pro vaši prezentaci bude k dispozici dataprojektor (PC-WinXPa nižší, MS-PowerPoint, preferované medium s presentací je CD, nebo flash disk). V případě speciálních požadavků kontaktujte pořadatele. I letos proběhne soutěž o nejlepší studentský příspěvek (v kategorii pregraduální studenti a postgraduální studenti), který bude oceněn.

 

The Journal of Eukaryotic Microbiology - Cover

Abstrakta: 

Vybrané příspěvky budou zveřejněny, tak jako každý rok, v elektronické i v tištěné podobě v časopise Journal of Eukaryotic Mikrobiology.

 

 

 

Mimokonferenční aktivity:

 

 


Sponzoři:

 

      

                      


 

Na Vaši účast na protozoologických dnech se těší pořadatelé

 

Ivan Čepička, Martin Kamler, Miloslav Jirků

 

Kontaktní adresa pořadatelů:

Ivan Čepička

Katedra zoologie PřF UK Praha

Viničná 7

Praha, PSČ 128 44

Tel.: 221951842

Email: ivan.cepicka@centrum.cz