41. Jírovcovy protozoologické dny

Protozoologická sekce ČPS

Benecko v Krkonoších, 9. 13. května 2011

  Program (PDF)

  Brožurka (PDF)

 

41. Jírovcovy protozoologické dny, každoročně pořádané Protozoologickou sekcí České parazitologické společnosti, se budou letos konat v Benecku v Krkonoších (hotel Bára). 

 


Zájemce  z řad  vědeckých pracovníků, pedagogů, studentů a přátel Protozoologické sekce, kteří jsou vítanými  účastníky této konference, vyzýváme o zaslání závazné přihlášky nejpozději do 8. dubna 2011. Jednotlivé tematicky rozdělené  sekce se budou zabývat molekulární biologií protozoí, jejich buněčnou biologií, biodiverzitou, fylogenezí a systematikou, přenašeči protozoálních onemocnění, patogenním působením parazitických prvoků na hostitele a dalšími aspekty jejich života.

 

Ubytování: viz Přihláška

Stravování: viz Přihláška

Konferenční poplatek: nestudenti 400 Kč, postgraduální studenti 200 Kč, pregraduální studenty s pasivní účastí 100 Kč, pregraduální studenti s aktivní účastí (pouze členové ČPS) 0 Kč

Studenti !

Česká parazitologická společnost  bude refundovat cestovní náklady pregraduálním studentům (pouze členům ČPS) s aktivní účastí (přednášející, nebo hlavní autor posteru)

Výlohy spojené s aktivní účastí na konferenci budou hrazeny po předložení:

a)      správně vyplněného cestovního příkazu

b)      potvrzení o zaplacení (doprava, ubytování)

Položky za stravné se na cestovním příkaze nebudou vyplňovat, budou doplněny hospodářem ČPS podle aktuální finanční situace a po dohodě s organizátorem

c)      správně vyplněného formuláře dohody dle § 51 OZ (bude k dispozici na místě)

 

Přednášky:

Rozsah běžné přednášky je maximálně 15 minut plus 5 minut na diskusi. Rozsah plenární přednášky je 20 minut plus 10 minut na diskusi. Rozsah poster talku je 10 minut. Pro vaši prezentaci bude k dispozici dataprojektor (PC-Win XP, MS-PowerPoint). Vyžadovanými médii pro prezentaci jsou flash disk, externí HDD a CD/DVD. V případě speciálních požadavků kontaktujte pořadatele. I letos proběhne soutěž (o ceny) o nejlepší studentskou přednášku v kategoriích pregraduální a postgraduální studenti.

 


Sponzoři:

 

 

 

 

 

                      


 

Na Vaši účast na protozoologických dnech se těší pořadatelé

 

Honza Mach, Helena Neumayerová, Lucie Novotná

 

Kontaktní adresa pořadatelů:

Honza Mach

Katedra parazitologie

PřF UK Praha

Viničná 7

128 44  Praha 2

E-mail: machjan1@gmail.com