Výbor a revizní komise společnosti


Výbor

Předseda:RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
mikes@natur.cuni.cz
Místopředseda:doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
vapid@natur.cuni.cz
Tajemník:RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
iva.kolarova@natur.cuni.cz
Hospodář:RNDr. Iveta Hodová, Ph.D.
hodova@sci.muni.cz
Členové:doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
oleg@paru.cas.cz
RNDr. Lenka Richterová, Ph.D.
lenka.richterova@bulovka.cz

Revizní komise

Předseda:doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
krtek@paru.cas.cz
Člen:Mgr. Tomáš Macháček
tomas.machacek@natur.cuni.cz

Redakce Zpráv ČPS

PředsedaRNDr. Lenka Richterová, Ph.D.
redakceCPS@parazitologie.cz
Členové (dobrovolníci):Mgr. Lukáš Konečný
Mgr. Lenka Pacáková
Mgr. Kristýna Peterková
Mgr. Jana Říhová
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.

Dotazy na téma parazitologie

dotazy@parazitologie.cz

Zápisy ze schůzí výboru

Adobe Acrobat dokument 5. června 2020 (pdf, 418kB)

Roční zprávy o činnosti

Adobe Acrobat dokument 2019 (pdf, 286kB)
Adobe Acrobat dokument 2018 (pdf, 238kB)
Adobe Acrobat dokument 2017 (pdf, 101kB)
Adobe Acrobat dokument 2016 (pdf, 90kB)
Adobe Acrobat dokument 2015 (pdf, 105kB)

Copyright © 2002-2021 Česká parazitologická společnost
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz

Reklama systému MEDIMA.cz
Česky
English
Helmintologická sekce
Protozoologická sekce
Sekce lékařské parazitologie