Zprávy 4/10

Ročník 10, Číslo 4 (prosinec 2002)


17. listopad 1939

Někteří současní dějepisci, politici a novináři jistého ražení nás neustále nabádají, že nemáme zapomínat na svou minulost. Podle vzoru svých nedávných normalizačních předchůdců si však přejí, abychom tak činili jen směrem, kterým chtějí oni. A na jiné již vzpomínat nemáme. Když opravdu vzpomínat, připomeňme si 17.listopad 1939. Nebyl totiž jen 17.listopad 1989, který vede všechny naše představitele, aby přinášeli na Národní třídu květiny. A to jen tam.

Vše začalo 28.října 1939. Tehdy poprvé propukla nevůle lidí žít pod německou nadvládou naplno a Prahu zaplavily masové bouře. Byl při nich postřelen student lékařství Jan Opletal, který na následky zranění 11.listopadu zemřel. Z Albertova mu byl vypraven slavnostní pohřeb, který vedl děkan lékařské fakulty Hájek. Zpočátku vše probíhalo mírně a za zpěvu zakázané národní hymny. Napětí mezi studenty však bylo tak velké, že vše se záhy vymklo pořadatelům z rukou a vznikla z toho mocná manifestace proti okupantům. Ve Voršilské ulici byl přitom údajně převrácen automobil samotného K.H.Franka, který prý průběh manifestace chtěl sledovat osobně.

Nic tak strašného se nestalo, leč Němci z toho udělali pokus o protiněmecký puč. Dne 16.listopadu se naposledy učilo a den na to se již na nárožích Prahy objevily rudé vyhlášky o tom, že české vysoké školy byly na tři roky zavřeny, devět podle Němců hlavních představitelů studentstva bylo v Ruzyni zastřeleno a “větší počet účastníků vzat do vazby”. Toho dne přepadla německá policie a jednotky SS vysoké školy, podle scénáře o ozbrojeném puči dokonce techniku na Karlově náměstí dobývali jejich příslušníci jako nějakou pevnost, a pozatýkáni byli studenti na kolejích i v soukromí. Němci přitom horlivě hledali neexistující zbraně. Během následujících dvou dnů byli studenti převezeni do koncentračního tábora Sachsenhausen (poblíž německého městečka Oranienburg, asi 35 km severně od Berlína; podle něho se také tento koncentrační tábor někdy nazývá). O útrapách zažitých po zatčení a v táboře se zachovala četná svědectví. Odtransportovaných studentů bylo přes 1200. Snad jen jejich mládí a dobré zdraví dovolily, že jich v táboře zahynulo “jen” 35. Po několika letech začali být studenti z tábora propouštěni, poslední větší skupina z něj odešla v r.1943. Že tento tábor nebyl žádná selanka, svědčí poválečná čísla. Táborem prošlo během války 204 000 vězňů, z nich sto tisíc v něm přišlo o život! Třetina z těchto přímou popravou.

Hned po německém zásahu a zavření škol se ve světě začaly ozývat protesty a v Londýně byl ustaven International Students Council, který vyhlásil den 17.listopadu za Mezinárodní den studentstva. Od roku 1941 se pak začal slavit v celém svobodném světě a v různé míře později i u nás.

Ano. Připomínejme si minulost. Ale všechnu! Teprve s věkem dojde plnou silou člověku to, co se tehdy událo. Šlo o věkově tytéž mladé lidi, studenty, jimiž obklopen dnes žije a které denně potkává.

obr.
Po kliknutí se obrázek otevře
v samostatném okně v čitelné velikosti.


Josef Chalupský

(Tato připomínka byla sepsána na přímý podnět redakce Zpráv)

Obsah:

 1. Zápis ze schůze výboru ČPS 11. listopadu 2002
 2. Poznámka (Zrušení účtu u ČS České Budějovice)
 3. Zprávy ze světové federace parazitologů a informace od pořadatele ICOPA XI (2006)
 4. Informace o dalších plánovaných akcích
 5. Výsledky voleb do výboru Sekce lékařské parazitologie
 6. Komentář k externímu hodnocení kvality (EHK) č.320, 313 a 310
 7. IDVPZ Brno - Tematický plán na rok 2003
 8. Cena MŠMT pro MVDr. Jana Šlapetu Ph.D.
 9. Významná životní jubilea
 10. 17. listopad 1939
 11. Call for nominations for the WAAVP Peter Nansen Young Scientist Award
 12. Nové knihy
 13. Kýho výra
Česky
English
Helmintologická sekce
Protozoologická sekce
Sekce lékařské parazitologie