36. Jírovcovy protozoologické dny

Protozoologická sekce ČPS

Sedlice u Blatné, 24.-28. dubna 2006

Brožurka PDF

 

 

36. Jírovcovy protozoologické dny, každoročně pořádané Protozoologickou sekcí České parazitologické společnosti, se budou letos konat v Sedlicích u Blatné v Jižních Čechách. 

 


Zájemce  z řad  vědeckých pracovníků, pedagogů, studentů a přátel Protozoologické sekce, kteří jsou vítanými  účastníky této konference, vyzýváme o zaslání závazné přihlášky nejpozději do 24.3.2006. Jednotlivé tematicky rozdělené  sekce se budou zabývat molekulární biologií protozoí, jejich buněčnou biologií, biodiverzitou, taxonomií a fylogenezí, patogenním působením parazitických prvoků na hostitele a dalšími aspekty jejich života. Stejně jako v minulých letech bude část programu věnována i přenašečům protozoálních onemocnění.

 

 

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování bude zajištěno v areálu Pilského mlýna. Budeme mít k dispozici přibližně 30 míst ve vedlejší budově (cena 314 Kč/osobu a den včetně plné penze) a 50 míst v chatkách (cena 255 Kč/osobu a den včetně plné penze). Chatky jsou vybaveny topením, nehrozí tedy zima v případě špatného počasí. Služebně starší protozoologové budou ubytováni přednostně ve vedlejší budově a studenti v chatkách (samozřejmě nebudeme nikomu bránit v přenocování v romantickém prostředí chatky). 

Konferenční poplatek:

Konferenční poplatek činí opět 250 Kč. Studentům s aktivní účastí je poplatek odpuštěn.

Studenti !

Česká parazitologická společnost  bude refundovat cestovní náklady studentům s aktivní účastí (přednášející, nebo hlavní autor posteru)

Výlohy spojené s aktivní účastí na konferenci budou hrazeny po předložení:

a)      správně vyplněného cestovního příkazu

b)      potvrzení o zaplacení (doprava, ubytování)

Položky za stravné se na cestovním příkaze nebudou vyplňovat, budou doplněny hospodářem ČPS podle aktuální finanční situace a po dohodě s organizátorem

c)      správně vyplněného formuláře dohody dle § 51 OZ (bude k dispozici na místě)

Dopravní spojení:

Sedlice je výhodně položena na jihozápadě Čech, v trojúhelníku mezi Prahou, Plzní a Českými Budějovicemi. Autobusová i vlaková doprava vede přímo do vesnice, včetně několika přímých spojů z Prahy (cca 2 hod).

Automobilisté naleznou Sedlici na cestě vedoucí z Písku do Plzně; pro případ potřeby je v areálu dostatek parkovacích ploch.

 

Přednášky:

Rozsah přednášky je maximálně 15 minut plus 5 minut na diskusi. Pro vaši prezentaci bude k dispozici dataprojektor (PC-WinXPa nižší, MS-PowerPoint, preferované medium s presentací je CD, nebo flash disk). V případě speciálních požadavků kontaktujte pořadatele. I letos proběhne soutěž o nejlepší studentský příspěvek (v kategorii pregraduální studenti a postgraduální studenti), který bude oceněn.

 

Postery:

Posterová sekce v loňském roce měla svou úspěšnou premiéru. Při vysokém počtu účastníků byla každopádně nezbytnou součástí konference. Doufáme, že letošních protozoologické dny se budou těšit podobnému zájmu účastníků a prezentaci formou posteru využije zejména řada studentů.

Rozměr posterů by měl být maximálně 90cm na šířku a 120cm na délku. Co se týče zpracování, fantazii se meze nekladou. Aktivní účast studenta se počítá samozřejmě jeho prvního autorství na posteru. Abychom předešli nepopulárnímu rozhodnutí o převedení orální prezentace do formy posterové, prosíme účastníky v jednotlivých laboratořích, aby si uvážlivě domluvili, kdo bude mít přednášku a kdo poster. Organizátoři tímto děkují za pochopení. S jakýmikoliv dotazy se bez váhání obraťte na organizátory (fiala@paru.cas.cz).

 

The Journal of Eukaryotic Microbiology - Cover

Abstrakta: 

Vybrané příspěvky budou zveřejněny, tak jako každý rok, v elektronické i v tištěné podobě v časopise Journal of Eukaryotic Mikrobiology. Termín odevzdání (zaslání) abstraktu na adresu organizátorů (fiala@paru.cas.cz) je 9.6.2005, případně na disketě přímo na konferenci.

Formát abstraktu (MS-Word format, English):

1. Název (bold): Title

2. Jména (standard): *Zíková, A., **Boháčová, L. & *Fiala, I.

3. Adresa (standard, short addresses, full address of corresponding author, authors indicated by *, **): *Institute of Parasitology, Academy of Science of Czech Repbulic, Branišovská 31, 37005, České Budějovice, email : fiala@paru.cas.cz **Department of Parasitology, Charles University, Viničná 7, 12843, Prague 2, Czech Republic

4. Abstrakt (standard. max. 350 slov)

 

 

Mimokonferenční aktivity:

Pilský mlýn se nachází na samotě v krásné přírodě jižních Čech. Nejbližší obcí je Sedlice, kterou naleznete na spojnici historických měst Blatná a Písek. Tato atraktivní lokalita s bohatou kulturní tradicí poskytuje řadu možností na výlety, k návštěvám hradů, zámků a jiných pozoruhodností

Areál je z jedné strany obklopen lesy, z druhé strany loukami a v jeho bezprostřední blízkosti se nachází rybník, který je možné využít ke koupání i k jízdám na lodičkách. Lodě jsou součástí vybavení střediska. Nejbližší okolí Pilského mlýna je protkáno množstvím turistických a cyklistických tras se zajímavými cíli, nachází se zde také řada rekreačních vodních ploch.

 

 


Sponzoři:

 

      

                      


 

Na Vaši účast na protozoologických dnech se těší pořadatelé

 

Ivan Fiala, Alena Zíková a Lenka Boháčová

 

Kontaktní adresa pořadatelů:

Ivan Fiala

Parazitologický ústav AVČR

Branišovská 31

České Budějovice, PSČ 370 05

Tel.: 38-7775425

Email: fiala@paru.cas.cz