40. Jírovcovy protozoologické dny

Protozoologická sekce ČPS

Ledeč nad Sázavou, 3. 7. května 2010

Další informace a Brožurka (PDF)

  Program (PDF)

 

40. Jírovcovy protozoologické dny, každoročně pořádané Protozoologickou sekcí České parazitologické společnosti, se budou letos konat v Ledči nad Sázavou (Hotel LUNA). 

 


Zájemce  z řad  vědeckých pracovníků, pedagogů, studentů a přátel Protozoologické sekce, kteří jsou vítanými  účastníky této konference, vyzýváme o zaslání závazné přihlášky nejpozději do 8. dubna 2010. Jednotlivé tematicky rozdělené  sekce se budou zabývat molekulární biologií protozoí, jejich buněčnou biologií, biodiverzitou, fylogenezí a systematikou, přenašeči protozoálních onemocnění, patogenním působením parazitických prvoků na hostitele a dalšími aspekty jejich života.

 

Ubytování: viz Přihláška

Stravování: viz Přihláška

Konferenční poplatek: nestudenti 400 Kč, postgraduální studenti 200 Kč, pregraduální studenty s pasivní účastí 100 Kč, pregraduální studenti s aktivní účastí 0 Kč

Studenti !

Česká parazitologická společnost  bude refundovat cestovní náklady pregraduálním studentům s aktivní účastí (přednášející, nebo hlavní autor posteru)

Výlohy spojené s aktivní účastí na konferenci budou hrazeny po předložení:

a)      správně vyplněného cestovního příkazu

b)      potvrzení o zaplacení (doprava, ubytování)

Položky za stravné se na cestovním příkaze nebudou vyplňovat, budou doplněny hospodářem ČPS podle aktuální finanční situace a po dohodě s organizátorem

c)      správně vyplněného formuláře dohody dle § 51 OZ (bude k dispozici na místě)

 

Přednášky:

Rozsah běžné přednášky je maximálně 15 minut plus 5 minut na diskusi. Rozsah plenární přednášky je 20 minut plus 10 minut na diskusi. Rozsah poster talku je 10 minut. Pro vaši prezentaci bude k dispozici dataprojektor (PC-Win XP, MS-PowerPoint). Vyžadovanými médii pro prezentaci jsou flash disk, externí HDD a CD/DVD. V případě speciálních požadavků kontaktujte pořadatele. I letos proběhne soutěž (o ceny) o nejlepší studentskou přednášku v kategoriích pregraduální a postgraduální studenti.

 

 

The Journal of Eukaryotic Microbiology - Cover

Abstrakta: 

Vybrané příspěvky budou zveřejněny v elektronické verzi Journal of Eukaryotic Microbiology. Termín odevzdání (zaslání) abstraktů na adresu organizátorů (helulenka@seznam.cz) je XXXXX, s možností odevzdání přímo na konferenci.

 

Formát abstraktu (MS-Word format, English):

1.       Název (in bold)

2.       Jména (CAPITAL LETTERS):  M. JIRKŮa, I. ČEPIČKAb and H. NEUMAYEROVÁc

3.       Adresy: aInstitute of Parasitology, Biology Centre, Academy of Science of the Czech Republic, 370 05 České Budějovice, Czech Republic, bAdresa, cAdresa.  

4.       Abstrakt: max. 200 slov

 

 

 

 


Sponzoři:

 

 

      

 

 

                      


 

Na Vaši účast na protozoologických dnech se těší pořadatelé

 

Helena Neumayerová, Miloslav Jirků, Honza Mach

 

Kontaktní adresa pořadatelů:

Helena Neumayerová

Ústav parazitologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1/3

612 42  Brno

Email: hneu.vfu@gmail.com