Jan Votýpka

Web of Science ResearcherID: C-5313-2012; ORCID: 0000-0002-0552-9363; Jan Votypka's Team Information

Department of Parasitology

Faculty of Science, Charles University

Vinicna 7

128 44  Prague 2

Czech Republic

Institute of Parasitology

Czech Academy of Science

Branišovská 31

370 05  Ceske Budejovice

Czech Republic

Interests


 

Interest

International Projects

List of Publications


2024

2023


Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák Hrsg. (2023) Von Parasiten und Menschen. Springer Berlin, Heidelberg. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-65696-9

(ISBN des eBooks: 978-3-662-65696-9; ISBN des gedruckten Buches: 978-3-662-65695-2)

Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák a kol. (2023) O parazitech a lidech - 2., rozšířené vydání. Triton, Praha, 376 pp., ISBN 978-80-7684-209-0

 

2022

2021


Votýpka J. (2021) Méně častá kožní parazitární onemocnění. Česká Dermatovenerologie 11: 17–18.

 

2020

Lukeš J. & Votýpka J. (2020) Field Isolation and Cultivation of Trypanosomatids from Insects, 321. In: Michels P., Ginger M. & Zilberstein D. (eds.) Trypanosomatids. Methods in Molecular Biology, vol 2116. Humana, New York, NY, 823 pp.

(DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0294-2_1; Print ISBN: 978-1-0716-0293-5; Online ISBN: 978-1-0716-0294-2)

Votypka J., Brzonova J. & Petrzelkova K. J. (2020) Trypanosomiasis and Filariasis, 343371. In: Knauf S. & Jones-Engel L. (eds.) Neglected Diseases in Monkeys: From the Monkey-Human Interface to One Health. Springer International Publishing, 386 pp.

(DOI: 10.1007/978-3-030-52283-4; Print ISBN: 978-3-030-52282-7; Online ISBN: 978-3-030-52283-4)

Mihalca A.D. & Votýpka J. (2020) Horse Flies (Diptera: Tabanidae). In: Rezaei N. (ed. in chief) Encyclopedia of Infection and Immunity. Vol. 2, pp. 886894. Oxford, Elsevier.

(https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818731-9.00007-0)

Votýpka J. & Mihalca A.D. (2020) Horn Flies (Haematobia and Haematobosca). In: Rezaei N. (ed. in chief) Encyclopedia of Infection and Immunity. Vol. 2, pp. 895902. Oxford, Elsevier.

(https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818731-9.00021-5)

 

2019

2018

Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák a kol. (2018) O parazitech a lidech. Triton, Praha, 342 pp., ISBN 978-80-7553-350-0

(Magnesia Litera Award for the Best Popular Science/Academic Book)

Mapua M.I. & Votýpka J. In: Modrý D., Pafčo B., Petrželková K. J. & Hasegawa H. (eds.) (2018) Parasites of Apes: An Atlas of Coproscopic Diagnostics. Edition Chimaira, Frankfurt, Germany, 198 pp., ISBN 978-3899731163

2017


Votýpka J., Modrý D., Oborník M., Šlapeta J. & Lukeš J. (2017) Apicomplexa (58 pp.) In: Archibald J.M., Simpson A.G.B. & Slamovits C.H. (eds.) Handbook of the Protists. Springer (1300 pp.)

ISBN: 978-3-319-28149-0 (e-book) or 978-3-319-28147-6 (print)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007


Lacina L., Kojanová M., Šlajsová M., Štork J., Kolářová L. & Votýpka J. (2007) Klinický případ: Erytematózní makulopapuly na trupu. Česko-slovenská dermatologie 82: 91–93.

2006

2004


Votýpka J. (2004) Blood Parasites of Birds and Their Vectors (Summary of Ph.D. thesis)

2003

2002

2001

2000

1999

1998


Svobodová M. & Votýpka J. (1998) [Occurrence of blood protists in raptors (Falconiformes)]. Buteo 10: 5154.

1997

Voříšek P., Krištín A., Obuch J. & Votýpka J. (1997) [Diet of common buzzard in the Czech Republic and its importance for gamekeeping]. Buteo 9: 5768.