Jan Votýpka

Department of Parasitology

Faculty of Science, Charles University

Vinicna 7

128 44  Prague 2

Czech Republic

Institute of Parasitology

Czech Academy of Science

Branišovská 31

370 05  Ceske Budejovice

Czech Republic

Interests


International Projects

List of Publications


2019

 

 

2018


Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák a kol. (2018) O parazitech a lidech. Triton, Praha, 342 pp., ISBN 978-80-7553-350-0

Mapua M. I. & Votýpka J. In: Modrý D., Pafčo B., Petrželková K. J. & Hasegawa H. (Eds.) (2018) Parasites of Apes: An Atlas of Coproscopic Diagnostics. Edition Chimaira, Frankfurt, Germany, 198 pp., ISBN 978-3899731163

 

2017


Votýpka J., Modrý D., Oborník M., Šlapeta J. & Lukeš J. (2017) Apicomplexa (58 pp.) In: Archibald J. M., Simpson A. G. B. & Slamovits C. H. (Eds.) Handbook of the Protists. Springer (1300 pp.)

ISBN: 978-3-319-28149-0 (e-book) or 978-3-319-28147-6 (print)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004


Votýpka J. (2004) Blood Parasites of Birds and Their Vectors (Summary of Ph.D. thesis)

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997